بایگانی

annual fee (هزینه سالانه)

براساس بند (۶) ماده ۱۱ کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی، یکی از وظایف مدیر کل این است که حق الزحمه ها و [بیشتر]

fee (هزینه)

این لغت در اسناد مختلف وایپو مورد استفاده قرار گرفته است. به عنوان مثال در بند (۱) ماده ۱۵ آیین نامه معاهده همکاری [بیشتر]

Fee handling (هزینه اقدام)

این اصطلاح در ماده ۵۷ آیین نامه معاهد همکاری ثبت اختراع مورد استفاده قرارگرفته است. به موجب این ماده، هر درخواست برای بررسی [بیشتر]

Fee national (هزنیه ملی)

براساس بند (۱) ماده ۸ موافقتنامه مادرید درمورد ثبت بین المللی علائم، اداره کشور مبدأ به صلاحدید خود می تواند هزینه ای ملی ر [بیشتر]

Fee renewal (هزینه تجدید)

براساس قوانین و مقررات مربوط به حقوق مالکیت صنعتی، برای تمدید مهلت اعتبار علامت معمولاً هزینه ای را از متقاضی دریافت می دارند. [بیشتر]