دلایل انحلال شرکت های با مسئولیت محدود

 

برخی موارد که باعث منحل شدن شرکت های با مسئولیت محدود می شود:

-اگر شرکایی که در شرکت بیشتر از نیمی از سهام شرکت را داشته باشند، و در خواست منحل کردن شرکت را داشته باشند، حتی در زمانیکه اعضایی که در خواست انحلال دارند، کمتر از مخالفین باشند.

البته باید دارایی بیش از نیمی از سهام شرکت باشند. البته حتی اگر یک نفر هم با این شرایط این درخواست را مقابل تعداد زیادی از اعضا خواستار باشد انجام می شود.

-اگر به خاطر خسارت های وارد شده به شرکت بیش از نیمی از سرمایه شرکت از دست رفته باشد اگر یکی از شرکا شکایت کند و بقیه شرکا در ان جلسه حاضر نشود، دادگاه در خواست انحلال شرکت را می دهند و شرکا موظف هستند که سهم وی را از سرمایه باقیمانده پرداخت و از شرکت خارج کنند.

-اگر از شرکا فوت شود و در اساسنامه قید شده باشد که در صورت چنین اتفاقی شرکت باید انحلال داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید